Tutustu tarkemmin Domus-isännöintijärjestelmään

Lataa esite

Yksi kiinteistöhallintaohjelmisto kaikkiin toimintoihin

Domuksen tehokkuus perustuu eri järjestelmäosien saumattomaan yhteistoimintaan ja sovelluksen sisäisiin automatisointeihin. Kustannustehokkuutta syntyy, kun kaikki toiminnot ja ajantasaiset tiedot ovat yhdessä ja samassa järjestelmässä.

Domus-isännöintijärjestelmä kytkee yhteen:

 • kirjanpidon ja vastikevalvonnan
 • ostolaskujen käsittelyn
 • laskutuksen
 • viestinnän
 • kiinteistöhallinnon
 • tehtävienhallinnan
 • tilinpäätösdokumenttien tuottamisen

Domuksessa on mahdollista osallistuttaa myös sidosryhmien edustajat kuten taloyhtiön hallitus, tilintarkastajat ja huoltomiehet hyödyntämään samaa järjestelmää ja näin ollen osaltaan tuomaan lisäarvoa koko kiinteistöhallinnon prosessiin. Esimerkiksi hallituksen jäsenille voidaan avata näkymät taloyhtiön talouteen, hallintoon ja korjaustoimiin.

Isännöitsijä saa käyttöönsä tehokkaat työvälineet asiakastietojen ketterään hallinnointiin ja monikanavaiseen viestintään. Viestit voidaan lähettää sähköposteina, tekstiviesteinä, kirjeposteina joko tulostamalla itse tai postipalveluna. Viestit voidaan lähettää myös taloyhtiöiden ilmoitustaululle ja niistä voidaan muistuttaa push -viesteillä.

Sähköisellä taloushallinnolla merkittävää ajansäästöä

Domuksen sähköinen taloushallinto on kokonaisuus, joka kattaa kaiken laskujen käsittelystä paperittomaan kirjanpitoon, sähköisen tilintarkastusaineiston muodostamiseen sekä sähköiseen arkistointiin saakka.

Paperittomalla kirjanpidolla ja sähköisellä laskujen käsittelyllä saavutetaan merkittävää työajan säästöä. Kyseisiin tehtäviin kuluvaa työaikaa voidaan leikata jopa kolmasosaan siitä mitä se manuaalisesti olisi.

Sähköisellä taloushallinnolla luodaan myös mahdollisuuksia entistä joustavampiin työmenetelmiin, kuten etätyöhön tai taloushallinnon ulkoistamiseen.

Tehtävienhallinta helpottaa töiden järjestelyä ja tehostaa laskutusta

Domuksen tehtävienhallinta on isännöitsijätoimiston sekä huoltomiesten välinen sähköinen ja kaksisuuntainen viestintäratkaisu, joka antaa ajantasaisen tiedon meneillään olevista vikailmoituksista ja huoltotilauksista. 

Tehtävienhallinnassa työt pysyvät järjestyksessä, lisäksi ohjelma auttaa muistuttamaan työtilausten ja muiden tehtävien aikatauluissa pysymisestä. Tehtävät voidaan osoittaa omalle henkilökunnalle tai ulkoisille toimijoille kuten huoltomiehille tai huoltoliikkeille. Kaikki tehtävät löytyvät samasta järjestelmästä ja niitä on helppo selata ja tarkastella jälkikäteenkin.

Myös taloyhtiöiden hallituksille voidaan avata näkymät omaa taloyhtiöön kohdistettuihin vikailmoituksiin, huoltokalenteriin sekä korjaushistoriaan.

Kun kaikki tehtävät ylläpidetään yhdessä järjestelmässä, voidaan valmiit ja laskutettaviksi määritellyt työt helposti poimia työlistoilta ja laskuttaa.

Domusta on mahdollista laajentaa vielä monin tavoin

Domus on laaja ja kattava isännöintiohjelmisto, joka on suunniteltu alusta alkaen isännöintitoimialan tarpeisiin. Taloushallinnon ja tehtävienhallinnan sekä asukasapplikaatioiden yms. edellä kuvattujen ohjelmistojen lisäksi Domusta voidaan laajentaa vielä esimerkiksi: 

 • toiminnanohjauksella
 • autopaikkahallinnalla 
 • energianseurannalla
 • avainhallinnalla

Yleisimpiin vedenkulutusmittausjärjestelmiin on saatavissa liittymät joiden kautta saadaan luettua huoneistokohtaiset kulutuslukemat Domuksen laskutukseen.

Kiinnostuitko? Kysy meiltä lisää!

Ota yhteyttä